Ångermanlands fornminnesförenings syfte och projekt

Ångermanlands fornminnesförenings syfte är att främja vitterhet avseende Ångermanlands fornminnen, kulturarv och historia.

Planerade och pågående huvudprojekt:

* Ångermanlands förnämsta fornlämningar (2006-).

Kortfattat är projektets syfte att på olika sätt vinna större uppmärksamhet för de finaste fornlämningarna i Ångermanland. Inte minst internationellt. I samarbete med andra aktörer ingår det även att göra detsamma för norrländska fornlämningar överhuvudtaget.

* Ångermanlands hällmålningar (2011-).

Projektet syftar till att åstadkomma ett verk över Ångermanlands hällmålningar. Verkets utförande kommer att vara vetenskapligt.

* Ångermanlands medeltida kyrkor och kyrkoruiner (2014-)

Projektet syftar till att åstadkomma ett verk över Ångermanlands medeltida kyrkor och kyrkoruiner/lämningar. Verkets utförande kommer att vara populärvetenskapligt på ett fundament av vetenskaplighet.

Annonser

Ångermanlands vapen

»Insigne Comitatus Ångermanniae»  (= Grevskapet Ångermanlands vapen). Blasonering: Ovanför ett landskap med stora gårdar av trä, i förgrunden begränsat av en älv med livlig båtfart, svävar en blå sköld med tre laxar under grevlig krona.     (Kronan på bilden är dock friherrlig.)

Ångermanlands vapen - kanske bättre!

Kopparstick av Johannes van den Aveelen 1712.
Svecia Antiqua et Hodierna, II: 66.