Ångermanlands vapen

»Insigne Comitatus Ångermanniae»  (= Grevskapet Ångermanlands vapen). Blasonering: Ovanför ett landskap med stora gårdar av trä, i förgrunden begränsat av en älv med livlig båtfart, svävar en blå sköld med tre laxar under grevlig krona.     (Kronan på bilden är dock friherrlig.)

Ångermanlands vapen - kanske bättre!

Kopparstick av Johannes van den Aveelen 1712.
Svecia Antiqua et Hodierna, II: 66.

Annonser