Ångermanlands fornminnesförenings syfte och projekt

Ångermanlands fornminnesförenings syfte är att främja vitterhet avseende Ångermanlands fornminnen, kulturarv och historia.

Planerade och pågående huvudprojekt:

* Ångermanlands förnämsta fornlämningar (2006-).

Kortfattat är projektets syfte att på olika sätt vinna större uppmärksamhet för de finaste fornlämningarna i Ångermanland. Inte minst internationellt. I samarbete med andra aktörer ingår det även att göra detsamma för norrländska fornlämningar överhuvudtaget.

* Ångermanlands hällmålningar (2011-).

Projektet syftar till att åstadkomma ett verk över Ångermanlands hällmålningar. Verkets utförande kommer att vara vetenskapligt.

* Ångermanlands medeltida kyrkor och kyrkoruiner (2014-)

Projektet syftar till att åstadkomma ett verk över Ångermanlands medeltida kyrkor och kyrkoruiner/lämningar. Verkets utförande kommer att vara populärvetenskapligt på ett fundament av vetenskaplighet.

Annonser