Om Gene fornby och fornlämningen RAÄ Själevad 22:1

Artikel av ordförande Carl L. Thunberg om Gene fornby och fornlämningen RAÄ Själevad 22:1, samt om räddandet av de viktigaste arkeologiska rekonstruktionerna i sammanhanget; dvs långhuset och smedjan. En räddningsaktion som han i hög utsträckning själv var ledande i. Artikeln är en online-version av en artikel i EXARC Journal  , nr 1 2013, vilken nu har givits ”Open Access” på EXARC.NET (tillhörde tidigare betalutbudet i EXARC Journals nätupplaga). Den kom f ö senare med i 2013 års EXARC Journal Digest i en lätt omarbetad och reducerad version.

Länk till artikeln: http://exarc.net/issue-2013-1/aoam/gene-fornby-ancient-village-gene

1

Det magnifika långhuset vid Gene fornby. Bilden tagen innan nyrenoveringen (som påbörjade 2013). Foto: Carl L. Thunberg 2012-08-21. (CC BY-NC)

2

Carl L. Thunberg på Genesmon. Utgrävningsplatsen för RAÄ Själevad 22:1 är arrangerad med föredömliga markeringar som visar hur den forntida byn har gestaltat sig under järnåldern. En by har funnits på platsen under romersk järnålder, folkvandringstid och vendeltid. RAÄ Själevad 22:1 är förebilden för Gene fornbys rekonstruktioner en bit bortom. Foto: Sven Käll 2012-08-21. (CC BY-NC)

Annonser