En lokomobil som stått kvar sedan 1918 vid f d Trysunda Vanadinfält i Örnsköldsviks skärgård

Denna fantastiska lokomobil står i en dunge på ön Trysunda i Örnsköldsviks skärgård. Närmare bestämt vid f d Trysunda Vanadinfält. Användes för drift av slipmaskineri för borrar. Malmbrytningen på Trysunda upphörde runt 1918.

A left behind vehicle of a more marvellous type.
This extraordinary lokomobile remains at the former Trysunda Vanadium Field in Örnsköldsvik’s archipelago. It was used for operation of the grinding machinery for drilling. The mining at Trysunda ceased around 1918.

Lokomobilen

Photo: Carl L. Thunberg  (CC BY-NC)

Annonser