Artikel om Genesmon (RAÄ Själevad 22:1) och kampen för rekonstruktionerna vid Gene fornby

Gene fornby – The Ancient Village of Gene

http://exarc.net/issue-2013-1/aoam/gene-fornby-ancient-village-gene

En artikel av Carl L. Thunberg i EXARC Journal från 2013.

Artikeln utgöres av online-versionen i EXARC Journal kring Gene fornby (i Örnsköldsvik, Ångermanland) och dess arkeologiska rekonstruktioner (baserade på fornlämningen RAÄ Själevad 22:1) har nu givits Open Access på EXARC.net (tidigare i EXARC Journals betalutbud).
Den var f ö även i EXARC Journal Digest för året 2013 i omarbetad, reducerad version.

Carl L. Thunbergs article (the online version) in EXARC Journal on Gene fornby (in Örnsköldsvik, Ångermanland) and its archaeological reconstructions (based on the archaeological site RAÄ Själevad 22: 1) has now been given open access on EXARC.net (previously in EXARC Journal’s payment section).
The article was also published in EXARC Journal Digest for year 2013 in a revised, reduced version.
The article has not least a focus on the bailout of the reconstructions, which Carl L. Thunberg largely led.

Annonser