Artikel om Spirbergsrösena (Spirmountain cairns) i Örnsköldsvik

Forgotten Monuments of Northern Sweden

http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/03/2015/forgotten-monuments-of-northern-sweden?shareadraft=baba105561_5509e9a287b1b

Artikel i brittiska Past Horizons av ordförande Carl L. Thunberg om Spirbergsrösena (Spirmountain cairns) i Örnsköldsvik.

Artikeln bygger i kortfattad form på Thunbergs tidigare publicerade vetenskapliga  text som publicerats i en skrift från Ångermanlands fornminnesförening.

Annonser