Ett av fem ”oemotståndliga exempel” !

Kul att Riksantikvarieämbetet har valt ut ”Arnäsbacken – Sveriges nordligaste höggravfält och vikingagård” som ett av fem ”oemotståndliga exempel” bland alla arrangemang över hela landet under Arkeologidagen!

http://www.raa.se/2015/08/spannande-arkeologidagar-pa-gang/

Annonser

Arnäsbacken – Sveriges nordligaste höggravfält och vikingagård

På Riksantikvarieämbetets Arkeologidag 2015 håller föreningens ordförande Carl L. Thunberg en visning av Arnäsbacken. Fornlämningsplatsen består av ca 15 gravhögar och ca 12 husgrunder. Arkeologiska utgrävningar har visat att bebyggelse har funnits på denna plats från 600-talet till 1500-talet.

Tid och plats: Söndagen den 30 augusti i Arnäs, ca 5 km norr om Örnsköldsvik. 
Arrangörer: Örnsköldsviks museum & konsthall och Riksantikvarieämbetet.

http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/arkeologidagen/till-arrangemangen/angermanland/arnasbacken-sveriges-nordligaste-hoggravfalt-och-vikingagard/

Ångermanlands runinskrifter

Ångermanlands fornminnesförening ämnar utgiva en skrift som belyser Ångermanlands runinskrifter. Materialet är visserligen ringa, men inte desto mindre mycket intressant. En relativt vanlig missuppfattning är att Ångermanland inte skulle besitta några runinskrifter. Så är inte fallet. Det material som finns registrerade för landskapet är två stycken runinskrifter på skifferartefakter, två stycken uppgifter om förkomna runinskrifter, en mässhandbok med viss runskrift, samt en sentida runsten i mur.

*

Runinskrifter på skifferartefakter:

1.

X ÅnFv1908;298A. Rossvik, Nora sn, Ångermanlands södra domsagas tingslag.
Runinskriften är ristad på en skifferbit. Datering: Vikingatid (ej säker datering).  Förvaras av Länsmuseet Västernorrland, Murberget, Härnösand.
Runinskrift:  ok-þ (?)

2.

X ÅnFv1908;298B. Rossvik, Nora sn, Ångermanlands södra domsagas tingslag.  
Runinskriften är ristad på en knivformad skifferbit. Datering: Vikingatid (ej säker datering). Förvaras av Länsmuseet Västernorrland, Murberget, Härnösand.
Runinskrift:  n-þ (?)

*

Uppgifter om förkomna runinskrifter:

1.

RAÄ ED 44:1, Sollefteå kommun.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html;jsessionid=DF0ACB24396A4BE14CB8E1FC58982CA6?objektid=10245800440001&tab=3

2.

RAÄ Nordingrå 110:2, Kramfors kommun.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?objektid=10248301100002&tab=3

*

Mässhandbok med viss runskrift:

Mässhandbok från ca 1400-talet, Sidensjö kyrka.

Förvaras i landsarkivet, Härnösand.

*

Sentida runsten i mur:

Lo, Lokatta gård, Styrnäs socken.

Enligt uppgifter från runolog Jan Owe:

Storlek: 65 x 30 cm. Runhöjd 10 cm.

Sentida runsten (möjligen från 1700-talets slut) inmurad till höger om ingången i yttersidan av en nedbrunnen jordkällare från 1795.

Runinskrift:  oisoþeRlinþ