Satellitbilder av Spirbergsrösena

De magnifika Spirbergsrösena (Örnsköldsviks kommun) syns verkligen förträffligt väl på satellitbilder. Örnsköldsviks svar på Kinesiska muren!

6 B. Satellite photo over the Spir Mountain and the Cairns. Through the FMIS system by Carl L. Thunberg 2014-07-20. (CC BY-NC)

Satellitbild av Spirbergsrösena. Foto genom FMIS system.

8 B. Satellite photo over the Spir Mountain with the Cairns marked. Through the FMIS system by Carl L. Thunberg 2014-07-20. (CC BY-NC)

Satellitbild av Spirbergsrösena med rösena utmärkta. Foto genom FMIS system.

 

Annonser