Vila i frid, Lars Gustafsson

Mycket ledsamt besked kom idag att Lars Gustafsson avled natten mot denna söndag den 3 april vid 79 års ålder efter en tids sjukdom.

Lars Gustafsson var en av våra verkliga intellektuella giganter i samtiden. Framstående framförallt som författare och filosof naturligtvis, och en kulturgestalt i nivå med de främsta Sverige haft.

Jag har haft förmånen att ha en del kontakt med Lars Gustafsson, även om jag inte vill påstå att jag var mer än ganska ytligt bekant med honom. Han var en särdeles vänlig person i privata kontakter. Vid ett tillfälle hjälpte jag honom med några bagateller, varvid han frågade om det var något han kunde göra för mig i gengäld. Detta bemötte jag givetvis med att det endast var roligt att kunna vara en sådan förebild som honom till någon hjälp.

Sista kontakten vi hade var den 23 december 2015, då jag meddelade att styrelsen för Ångermanlands fornminnesförening hade beslutat att utnämna honom till hedersmedlem. En ringa utmärkelse för en prisbelönt gigant som Lars Gustafsson naturligtvis, som han dock meddelade sig känna sig hedrad av.

Det hedersamma var snarare på Ångermanlands fornminnesförenings sida.

Vila i frid, Lars Gustafsson. Din livsgärning var större än de flestas.

 

Carl L. Thunberg, ordförande

 

Skärmdump 2 Lars Gustafsson mailväxling om Hedersmedlemskapet i ÅFF

 

Annonser