Föreläsning och visning 2015-08-30: Arnäsbacken – Sveriges nordligaste höggravfält och vikingagård.

Mycket roligt att ett 50-tal personer i olika åldrar tog sig till visningen av Arnäsbacken för Örnsköldsviks museum & konsthall i söndags under Riksantikvarieämbetets arkeologidag.

Ytterst trevligt hade vi också!

1

Foto: Carl L. Thunberg

2

Foto: Carl L. Thunberg

3

Carl L. Thunberg föreläser innan visning.

Foto: Anna-Lena Wahlberg

Annonser

Ett av fem ”oemotståndliga exempel” !

Kul att Riksantikvarieämbetet har valt ut ”Arnäsbacken – Sveriges nordligaste höggravfält och vikingagård” som ett av fem ”oemotståndliga exempel” bland alla arrangemang över hela landet under Arkeologidagen!

http://www.raa.se/2015/08/spannande-arkeologidagar-pa-gang/

Arnäsbacken – Sveriges nordligaste höggravfält och vikingagård

På Riksantikvarieämbetets Arkeologidag 2015 håller föreningens ordförande Carl L. Thunberg en visning av Arnäsbacken. Fornlämningsplatsen består av ca 15 gravhögar och ca 12 husgrunder. Arkeologiska utgrävningar har visat att bebyggelse har funnits på denna plats från 600-talet till 1500-talet.

Tid och plats: Söndagen den 30 augusti i Arnäs, ca 5 km norr om Örnsköldsvik. 
Arrangörer: Örnsköldsviks museum & konsthall och Riksantikvarieämbetet.

http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/arkeologidagen/till-arrangemangen/angermanland/arnasbacken-sveriges-nordligaste-hoggravfalt-och-vikingagard/

Ångermanlands runinskrifter

Ångermanlands fornminnesförening ämnar utgiva en skrift som belyser Ångermanlands runinskrifter. Materialet är visserligen ringa, men inte desto mindre mycket intressant. En relativt vanlig missuppfattning är att Ångermanland inte skulle besitta några runinskrifter. Så är inte fallet. Det material som finns registrerade för landskapet är två stycken runinskrifter på skifferartefakter, två stycken uppgifter om förkomna runinskrifter, en mässhandbok med viss runskrift, samt en sentida runsten i mur.

*

Runinskrifter på skifferartefakter:

1.

X ÅnFv1908;298A. Rossvik, Nora sn, Ångermanlands södra domsagas tingslag.
Runinskriften är ristad på en skifferbit. Datering: Vikingatid (ej säker datering).  Förvaras av Länsmuseet Västernorrland, Murberget, Härnösand.
Runinskrift:  ok-þ (?)

2.

X ÅnFv1908;298B. Rossvik, Nora sn, Ångermanlands södra domsagas tingslag.  
Runinskriften är ristad på en knivformad skifferbit. Datering: Vikingatid (ej säker datering). Förvaras av Länsmuseet Västernorrland, Murberget, Härnösand.
Runinskrift:  n-þ (?)

*

Uppgifter om förkomna runinskrifter:

1.

RAÄ ED 44:1, Sollefteå kommun.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html;jsessionid=DF0ACB24396A4BE14CB8E1FC58982CA6?objektid=10245800440001&tab=3

2.

RAÄ Nordingrå 110:2, Kramfors kommun.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?objektid=10248301100002&tab=3

*

Mässhandbok med viss runskrift:

Mässhandbok från ca 1400-talet, Sidensjö kyrka.

Förvaras i landsarkivet, Härnösand.

*

Sentida runsten i mur:

Lo, Lokatta gård, Styrnäs socken.

Enligt uppgifter från runolog Jan Owe:

Storlek: 65 x 30 cm. Runhöjd 10 cm.

Sentida runsten (möjligen från 1700-talets slut) inmurad till höger om ingången i yttersidan av en nedbrunnen jordkällare från 1795.

Runinskrift:  oisoþeRlinþ

Artikel om Spirbergsrösena (Spirmountain cairns) i Örnsköldsvik

Forgotten Monuments of Northern Sweden

http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/03/2015/forgotten-monuments-of-northern-sweden?shareadraft=baba105561_5509e9a287b1b

Artikel i brittiska Past Horizons av ordförande Carl L. Thunberg om Spirbergsrösena (Spirmountain cairns) i Örnsköldsvik.

Artikeln bygger i kortfattad form på Thunbergs tidigare publicerade vetenskapliga  text som publicerats i en skrift från Ångermanlands fornminnesförening.

Artikel om Genesmon (RAÄ Själevad 22:1) och kampen för rekonstruktionerna vid Gene fornby

Gene fornby – The Ancient Village of Gene

http://exarc.net/issue-2013-1/aoam/gene-fornby-ancient-village-gene

En artikel av Carl L. Thunberg i EXARC Journal från 2013.

Artikeln utgöres av online-versionen i EXARC Journal kring Gene fornby (i Örnsköldsvik, Ångermanland) och dess arkeologiska rekonstruktioner (baserade på fornlämningen RAÄ Själevad 22:1) har nu givits Open Access på EXARC.net (tidigare i EXARC Journals betalutbud).
Den var f ö även i EXARC Journal Digest för året 2013 i omarbetad, reducerad version.

Carl L. Thunbergs article (the online version) in EXARC Journal on Gene fornby (in Örnsköldsvik, Ångermanland) and its archaeological reconstructions (based on the archaeological site RAÄ Själevad 22: 1) has now been given open access on EXARC.net (previously in EXARC Journal’s payment section).
The article was also published in EXARC Journal Digest for year 2013 in a revised, reduced version.
The article has not least a focus on the bailout of the reconstructions, which Carl L. Thunberg largely led.

Länge leve den nye hertigen av Ångermanland!

H.K.H. Prins Nicolas Paul Gustaf, hertig av Ångermanland

Idag, onsdagen den 17 juni, höll kung Carl XVI Gustaf konselj på Stockholms slott med anledning av prinsessan Madeleines son som föddes i måndags, den 15 juni. Kungen informerade vid konseljen att prinsens namn ska vara Nicolas Paul Gustaf, med tilltalsnamnet Nicolas, och tilldelas hertigdömet Ångermanland. Fullständig titel blir H.K.H. Prins Nicolas Paul Gustaf, hertig av Ångermanland.

Detta är naturligtvis mycket glädjande för landskapet på många olika sätt, och Ångermanlands fornminnesförening kommer naturligtvis att skänka en dopgåva till landskapets nye hertig.

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/hkhprinsnicolaspaulgustafhertigavangermanland.5.39de70d114e0193df803e.html

En lokomobil som stått kvar sedan 1918 vid f d Trysunda Vanadinfält i Örnsköldsviks skärgård

Denna fantastiska lokomobil står i en dunge på ön Trysunda i Örnsköldsviks skärgård. Närmare bestämt vid f d Trysunda Vanadinfält. Användes för drift av slipmaskineri för borrar. Malmbrytningen på Trysunda upphörde runt 1918.

A left behind vehicle of a more marvellous type.
This extraordinary lokomobile remains at the former Trysunda Vanadium Field in Örnsköldsvik’s archipelago. It was used for operation of the grinding machinery for drilling. The mining at Trysunda ceased around 1918.

Lokomobilen

Photo: Carl L. Thunberg  (CC BY-NC)

Om Gene fornby och fornlämningen RAÄ Själevad 22:1

Artikel av ordförande Carl L. Thunberg om Gene fornby och fornlämningen RAÄ Själevad 22:1, samt om räddandet av de viktigaste arkeologiska rekonstruktionerna i sammanhanget; dvs långhuset och smedjan. En räddningsaktion som han i hög utsträckning själv var ledande i. Artikeln är en online-version av en artikel i EXARC Journal  , nr 1 2013, vilken nu har givits ”Open Access” på EXARC.NET (tillhörde tidigare betalutbudet i EXARC Journals nätupplaga). Den kom f ö senare med i 2013 års EXARC Journal Digest i en lätt omarbetad och reducerad version.

Länk till artikeln: http://exarc.net/issue-2013-1/aoam/gene-fornby-ancient-village-gene

1

Det magnifika långhuset vid Gene fornby. Bilden tagen innan nyrenoveringen (som påbörjade 2013). Foto: Carl L. Thunberg 2012-08-21. (CC BY-NC)

2

Carl L. Thunberg på Genesmon. Utgrävningsplatsen för RAÄ Själevad 22:1 är arrangerad med föredömliga markeringar som visar hur den forntida byn har gestaltat sig under järnåldern. En by har funnits på platsen under romersk järnålder, folkvandringstid och vendeltid. RAÄ Själevad 22:1 är förebilden för Gene fornbys rekonstruktioner en bit bortom. Foto: Sven Käll 2012-08-21. (CC BY-NC)

Ångermanlands fornminnesförenings syfte och projekt

Ångermanlands fornminnesförenings syfte är att främja vitterhet avseende Ångermanlands fornminnen, kulturarv och historia.

Planerade och pågående huvudprojekt:

* Ångermanlands förnämsta fornlämningar (2006-).

Kortfattat är projektets syfte att på olika sätt vinna större uppmärksamhet för de finaste fornlämningarna i Ångermanland. Inte minst internationellt. I samarbete med andra aktörer ingår det även att göra detsamma för norrländska fornlämningar överhuvudtaget.

* Ångermanlands hällmålningar (2011-).

Projektet syftar till att åstadkomma ett verk över Ångermanlands hällmålningar. Verkets utförande kommer att vara vetenskapligt.

* Ångermanlands medeltida kyrkor och kyrkoruiner (2014-)

Projektet syftar till att åstadkomma ett verk över Ångermanlands medeltida kyrkor och kyrkoruiner/lämningar. Verkets utförande kommer att vara populärvetenskapligt på ett fundament av vetenskaplighet.